עברית

"Clients trust the lawyers to handle their most high-stake cases"

Chambers and Partners

Clients state: "These extremely professional and ethical lawyers do everything for you"

Chambers and Partners

"יחידת מחץ למשימות משפטיות מיוחדות"

ראש מחלקה משפטית של בנק לקוח המשרד

"משרדי הנישה מכים את המשרדים הגדולים: באופן מפתיע, היחידי שמופיע אף הוא בשלושה תחומים הוא משרד ב. לוינבוק ושות', נתון מדהים, אם נזכור שבמשרד היחיד הנוסף המכהן ב-3 תחומים מועסקים 128 עורכי דין, ואילו במשרד לוינבוק  מועסקים רק 15."

גלובס, "דירוג D&B של משרדי עוה"ד המובילים לפי תחומי משפט"