עברית

תחומי התמחות

/

דיני ביטוח

למשרד התמחות מיוחדת בכל תחומי דיני הביטוח, והוא מייצג בתחום זה הן מבוטחים, הן תובעים שונים ומגוונים מול חברות ביטוח, והן בנקים, חברות ביטוח ומבטחי משנה. ניסיונו העשיר של המשרד בתחום דיני הביטוח כולל טיפול בתביעות נגד חברות ביטוח, בתביעות של חברות ביטוח ומבטחי משנה ובתביעות ביטוח בנקאי, ביטוח אחריות וביטוח נכסים. כן עוסק המשרד בייעוץ וליווי בנושאי ניסוח פוליסות, רכישת ביטוח ומכירת ביטוח.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O)

המשרד היה ועודנו מעורב בחלק ניכר מתביעות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה (D&O), מהגדולות והמורכבות שהתבררו בשנים האחרונות בישראל, הן בצד התובעים והן בצד הנתבעים. כן טיפל המשרד בתביעות D&O בקשר להליכים שהתקיימו מחוץ לישראל.

 

בין היתר, ייצג המשרד מפרקים ונאמנים של חברות בתביעות ענק נגד דירקטורים ונושאי משרה ונגד מבטחיהם בפוליסות ביטוח D&O.

 

המשרד היה שותף לחלק מההלכות החשובות שנפסקו בישראל בנושא זה, ולחלק מהתקדימים המשמעותיים בישראל מבחינת היקפם הכספי. כן היה המשרד שותף לחלק מתביעות ה- D&O הגדולות בישראל שהסתיימו בתשלום בפשרה, הן ללא תביעה בבית המשפט והן לאחר הגשתה.

 

המשרד ייצג בהצלחה גם נתבעים בתביעות מסוג זה, וכן בתביעות נגזרות ובהליכים אחרים בהם מעורב ביטוח D&O.

 

ביטוח נכסים וביטוח בנקאי

למשרד ניסיון עשיר ומומחיות ידועה בתביעות ביטוח נכסים וביטוח בנקאי. המשרד ייצג ומייצג בנקים בחלק ניכר מתביעות הביטוח הבנקאי רחבות ההיקף שנוהלו בישראל, וכן בתביעות גדולות במיוחד מבחינת הסכומים שהושגו בהן לבנקים, בבתי משפט ומחוץ להם. בין היתר, טיפל המשרד בתביעות שעילתן מעילות עובדים ומנהלים; זיופי מסמכים, בטוחות, ערבויות ושיקים; גניבה; מצגי שווא; שריפה; ותביעות ביטוח מסוגים נוספים רבים.

 

ביטוח חבויות / ביטוח אחריות

המשרד צבר ניסיון רב בתביעות ביטוח חבויות וביטוח אחריות, הן בצד התובעים והן בצד הנתבעים. במהלך שנות פעילותו נטל המשרד חלק בתביעות רבות בין מבטחים לבין מבטחים אחרים ובתביעות אחריות מקצועית רבות במגוון רחב של נושאים ותחומי עיסוק.

 

ייעוץ בענייני ניסוח, חידוש ורכישת ביטוח

המשרד מייעץ ומסייע למבוטחים בנושאי חידוש ביטוח ורכישתו. כן ייצג המשרד ומייצג גופים ומוסדות בתהליכי משא ומתן לעריכת חוזי ביטוח, לרבות בחוזים שהינם "Tailor made".

 

חלק גדול של התביעות הביטוחיות ונושאי הביטוח האחרים בהם טיפל המשרד הסתיימו בהצלחה ללא צורך בהליך משפטי מול חברת הביטוח (ולכן לא ניתן לפרטם). כדוגמאות אחדות מבין העניינים שטופלו בהצלחה ע"י המשרד ופורסמו, ניתן להזכיר, למשל:

 

  • ייצוג בנק מוביל וחברת בת שלו בחו"ל, בתביעה מול מבטחיהם על פי פוליסת ביטוח בנקאית, שבמסגרתה שולם פיצוי בסך 60 מליון דולר.
  • ייצוג בעל התפקיד שמונה לחברת פויכטונגר השקעות (1984) בע"מ, בתביעה בבית המשפט המחוזי נגד דירקטורים ונושאי משרה בחברה ונגד חברת הביטוח שביטחה אותם בביטוח D&O בגין אחריותם לנזקי החברה ונושיה, בה שילמה חברת הביטוח סך של למעלה מ- 30 מליון ₪.
  • ייצוג בנק מוביל, בתביעה בבית המשפט המחוזי נגד חברת הביטוח שביטחה אותו בפוליסת ביטוח בנקאית, שבסופה שילמה חברת הביטוח 20 מליון דולר.
  • ייצוג כונס הנכסים הרשמי, בתפקידו כמפרק תעשיות אלקטרוכימיות בתביעה בבית המשפט המחוזי נגד בעלות השליטה, דירקטורים ונושאי משרה בחברה ונגד חברת הביטוח שביטחה אותם בביטוח D&O, בגין אחריותם לקריסת החברה ולחובותיה, בה שולם סך של כ- 27 מליון ₪.
  • ייצוג מפרק תשלובת חברות מתוק, בתביעה בבית המשפט המחוזי נגד דירקטורים לשעבר בקבוצה וחברת הביטוח שביטחה את אחריותם, בה חייב בית המשפט בתשלום סך של כ- 10 מליון ₪, וערעורים שהוגשו לבית המשפט העליון נדחו.