עברית

תחומי התמחות

/

תקשורת ולשון הרע

למשרד תחום מומחיות ייחודי בנושאים דיני תקשורת, דיני הגנת הפרטיות ולשון הרע.

 

המשרד ייצג משך שנים רבות את מעריב הוצאת מודיעין בע"מ – המו"ל של עיתון מעריב, וכן בעלי תפקידים בעיתון, ולאחר למעלה מ- 20 שנים עבר לייצג אנשים וגופים פרטיים וציבוריים בתחומי לשון הרע והגנת הפרטיות.

 

המשרד אחראי להלכות ותקדימים עקרוניים בתחומים אלה. 

 

במסגרת התמחותו בתחומי לשון הרע והגנת הפרטיות, ולאחר המעבר לייצוג אנשים וגופים פרטיים וציבוריים בתחומים אלה, פיתח המשרד שיטת טיפול מקצועית ייחודית משלו, במניעת פרסומים המהווים הפרה של דיני הגנת הפרטיות ולשון הרע, או בהסרתם מהפרסום מראש של חלקים המהווים הפרה כזאת, כמו גם בתיקונם בסמוך לאחר פרסומם, ללא הליך משפטי, במסגרת ניהול משא ומתן ישיר, על בסיס חלק מהמאפיינים והכלים של הליך משפטי. 

 

במשך שנים רבות הצליח המשרד לפתור בהצלחה, מחוץ לכותלי בית המשפט, סכסוכים רבים, אשר מטבע הדברים לא ניתן למסור לגביהם פרטים, והביא בדרך זו, להסרתם מראש ולתיקונם של פרסומים שהיוו הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות. המשרד ייצג ומייצג בסכסוכים אלה,  רשויות מקומיות, חברות ציבוריות ופרטיות, אישי ציבור ואנשים פרטיים. בין הצלחות המשרד בהקשר זה ניתן למנות מקרים בהם כתבות שפורסמו, לרבות באינטרנט, תוקנו ושונו מקצה לקצה, תוך מחיקתם ותיקונם של דברי לשון הרע שהוכח למפרסם כי אינן חוסות תחת הגנות הדין, ו/או פורסמו הודעות תיקון ו/או התנצלות, ו/או הוסרו מהפרסום המתוכנן, עובדות המהוות לשון הרע, שהוכח למפרסם מראש כי אינן נכונות וכיוב'.   

 

המשרד מתמחה בדיני לשון הרע בכל ערוצי התקשורת, לרבות באינטרנט וברשתות השונות.

 

בנוסף, במסגרת ייצוג לקוחותיו בתחומי התמחותו השונים, מטפל המשרד בסוגיות שונות ומגוונות של דיני הגנת הפרטיות, לרבות בסוגיות של מאגרי מידע ואבטחת מידע. בכלל זה, נותן המשרד ללקוחותיו ייעוץ שוטף וחוות דעת משפטיות בשאלות שונות בנושאים אלה, ומטפל בהכנתם ועריכתם של הסדרים והסכמים שונים שמטרתם לתת מענה בסוגיות אלה.

 

בין ההלכות והתקדימים הרשומים על שמו של המשרד בתיקים בהם נוהלו הליכים משפטיים, ניתן למנות את הדוגמאות הבאות –         

  • ייצוג עורך עיתון מעריב בערעור לבית המשפט העליון, על פסק דין בו הורשע באחריות הפלילית בגין פרסום שלא כדין של שם קטינה בכתבה שהתפרסמה עיתון. בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע, כי אין להטיל אחריות אישית בפלילים על עורך עיתון לצד אחריותו של התאגיד עצמו, וכי אין מקום לקבוע אחריות מעין זו בדרך של חקיקה שיפוטית.
  • ייצוג עיתון מעריב, עורך העיתון וכתב העיתון בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בו נדחתה תביעה בעילת לשון הרע נגדם. הערעור נדחה על ידי בית המשפט העליון, שקבע, בין היתר, כי זכותו של הפרט לשמו הטוב איננו הערך היחידי שיש להתחשב בו, ואף לא הערך המכריע, וכי כנגד זכות זו עומדים ערכים בעלי משקל וחשיבות נכבדים, של זכות הציבור לדעת וחופש הביטוי. בהתאם לאיזון הנ"ל פירש בית-המשפט את סעיף 13(11) לחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 המקנה הגנה למפרסם בסיטואציה של פרסום חוזר וקבע, כי אין דרישה שהפרסום הקודם או המקורי, עליו מתבסס המפרסם, יהיה נכון והוגן. במסגרת דיון נוסף שהתקיים אישר בית-המשפט העליון את האמור בערעור.
  • ייצוג הוצאת מודיעין בע"מ בערעור על פסק דין בו התקבלה נגדה תביעה לפי חוק איסור לשון הרע. בית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקים מהותיים, תוך שהוא דן באיזונים שיש לבצע בבוא בית-המשפט להחליט על הוצאת צו איסור פרסום מכוח סעיף 21 לחוק איסור לשון הרע וקובע, בין היתר, כי צו איסור פרסום, בהיותו חריג לעקרון פומביות הדיון, לא יינתן כדבר שבשגרה, לא יינתן במעמד המבקש בלבד וללא דיון, ויינתן רק אם ולאחר שהמבקש שכנע את בית-המשפט, שנסיבות המקרה אכן מצדיקות את איסור הפרסום.