עברית

תחומי התמחות

/

ליטיגציה

המשרד מתמחה, מאז הקמתו, בשנת 1984, בכל סוגי הליטיגציה האזרחית מסחרית, ומשמש כמשרד ליטיגציה ידוע ומוביל בישראל. ייחודו של המשרד בתחום זה הוא בכך, שכל אנשיו עוסקים בליטיגציה, ואין מדובר במחלקה בלבד.

 

המשרד מייצג שורה ארוכה של לקוחות, וביניהם – חברות ציבוריות ופרטיות, בנקים המובילים בישראל, בנקים זרים, גופים פיננסיים שונים אחרים ולקוחות פרטיים בעניינים שונים ומשתנים.

 

בין הלקוחות המוכרים שהמשרד מייצג בהליכים משפטיים שונים, ניתן להזכיר את מרבית הבנקים בישראל על בסיס קבוע, וביניהם – בנק לאומי, בנק אגוד, בנק מרכנתיל, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, הבנק הבינלאומי, בנק מזרחי, בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (טרם מיזוגו), בנק אוצר החייל בע"מ, בנק לאומי usa ltd, בנק לאומיuk plc , תאגידי עזר בנקאיים, חברות וגופים מהמובילים בתחומם במשק הישראלי, וביניהם – אקסלנס השקעות בע"מ וחברות בנות, פרטנר תקשורת בע"מ, שמן תעשיות בע"מ, איגוד הבנקים, כלל ביטוח, פמה סוכנויות בע"מ, רשויות מקומיות.

 

המשרד עוסק בליטיגציה בכל תחומי הדין המהותי, בפני כל סוגי הגופים השיפוטיים, בכל הערכאות ובכל סוגי ההליכים המשפטיים. בכלל זה, מייצג המשרד את לקוחותיו בבתי משפט, בכל ערכאותיהם, בבתי הדין השונים, בבוררויות ובהליכי גישור, בתיקים הנוגעים לסוגיות שונות ומגוונות מכל תחומי המשפט האזרחי מסחרי, לרבות – דיני חברות, חוזים, נזיקין, קנין, תובענות ייצוגיות, ביטוח (תוך התמחות מיוחדת בביטוח בנקאי, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, ביטוח אחריות מקצועית), תקשורת, לשון הרע, הגנת הפרטיות, שעבודים, דיני נאמנויות, שטרות, חדלות פירעון (כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל), דיני עשיית עושר ולא במשפט ועוד.

 

התיקים בהם מייצג המשרד את לקוחותיו הם, ככלל, תיקים מהותיים ביותר, בעלי מורכבות עובדתית ו/או משפטית, ומתאפיינים בשאלות תקדימיות ו/או עקרוניות שיש להן חשיבות ו/או השלכות מבחינת הלקוח, כמו גם תיקים בסכומים גבוהים ביותר, וביניהם תיקים רבים שהינם, במונחים המקובלים, בעלי חשיבות משפטית וכלכלית מהגבוהות במשק.

 

חלק מעורכי הדין במשרד משמשים בעצמם כבוררים וכמגשרים מוסמכים בסכסוכים מסחריים ובנושאים שונים בתחומי התמחותו של המשרד.

 

העובדה שהמשרד כולו מתמחה בליטיגציה כאמור, וכל עורכי הדין בו, ללא יוצא מהכלל, הם ליטיגטורים מנוסים המופיעים בכל ההליכים ובכל הערכאות, הופכת אותו, למעשה, "למחלקת הליטיגציה" שהיא אולי הגדולה בישראל, ולכזו הניצבת, לאור מאפייניה וניסיונה עתיר השנים, בחזית תחום הליטיגציה האזרחית מסחרית בישראל.

 

להלן מספר דוגמאות להליכים שניהל ומנהל המשרד –  

  • ייצוג חברת שמן תעשיות בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה, המתייחסת למגוון רחב של מוצרים המיוצרים ומשווקים על ידי החברה, ולפרסומים שונים שנעשו ביחס אליהם לאורך השנים, אשר לפי הטענה, המוכחשת בהליך, נעשו בניגוד לתקנות בריאות הציבור האוסרות על ייחוס סגולות ריפוי למוצר. הנזק לקבוצה הוערך בבקשה בסך של למעלה מ- 45 מיליון ₪.
  • ייצוג המפרק של חברת מתוק בשלושה ערעורים שהגישו צדדים שונים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בו חויב דירקטור לשעבר בקבוצה לשלם למפרק כ- 10 מיליון ₪ וחברת הביטוח הפניקס שביטחה את אחריותו המקצועית בביטוח D&O חויבה לשלם למפרק כ- 7 מיליון ₪, בשל הפרת הדירקטורים את חובת הזהירות לחברה והתרשלותם בפיקוח ובבקרה על בעלי העניין בקבוצת מתוק. ביום 10.12.14 ניתן פסק דינו של בית המשפט העליון לפיו סכומי הפיצוי שפסק בית המשפט המחוזי יוותרו על כנם.
  • ייצוג חברה בינלאומית העוסקת בתחום הטכנולוגיה הרפואית, ונושאי המשרה בה, בדרישה לכיסוי ביטוחי מכוח פוליסת ביטוח D&O שהוצאה על סך 10 מיליון דולר, בקשר עם תביעה שהוגשה כנגדם בארצות הברית בסכום עתק בנוגע למצגי שווא נטענים ביחס למוצר שמכרה החברה. התיק הסתיים בפשרה.
  • ייצוג חברת אקסלנס השקעות בע"מ, חברות בת שלה וחלק מבעלי התפקידים בחברות אלה, בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה, בטענה, שהגורמים הנתבעים חברו יחד לשם השאת רווחים אסורים, שאמורים היו, לפי הטענה, להיזקף לטובת המשקיעים השונים, וזאת תוך הימנעות נטענת מדיווח מלא לציבור על כך. סכום התביעה הייצוגית הוערך ע"י המבקשים במעל ל- 77 מיליון ש"ח. ההליך עודנו תלוי ועומד.
  • ייצוג בנק לאומי ובנק הפועלים בתביעה למתן חשבונות שהוגשה נגדם ע"י קרן השומר הצעיר ותאגידיו השונים, במסגרתה נטען, כי הבנקים גבו מהם לאורך השנים, בהתאם להסדר אליו הגיעו בשנות ה- 80', כספים עודפים, ולכן אינם זכאים לקבלת תמורה נוספת, לרבות ממכירת  קרקעות סמינר הקיבוצים, כפי שסכום שייעשה במסגרת הסדרים נוספים. ההליך עודנו תלוי ועומד.
  • ייצוג אגוד הבנקים כמשיב בעתירה מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, במסגרתה ביקש העותר, כי בית המשפט יורה לרשות ניירות ערך לגלות לו דוחות שנערכו בעקבות ביקורות שביצעה היחידה לפיקוח על בעלי רישיון בשנים 2009 ו-2010. בתיק נדונו שאלות תקדימיות, לרבות בהתייחס לפרשנות סעיף 56 ה' לחוק ניירות ערך. בפסק דין מיום 15.4.15 נדחתה העתירה.
  • ייצוג חברת אינפרונט השוויצרית בתביעה שהוגשה נגדה ונגד ההתאחדות לכדורגל בישראל, על ידי ערוץ הספורט בע"מ, בטענה שאינפרונט רכשה זכויות שידור של משחקי נבחרת ישראל בכדורגל שלא בדרך של מכרז. התביעה נדחתה.
  • ייצוג חברת גרונדמן ושות' חברה לשיווק מוצרי ספורט בע"מ בבקשה למתן צו מניעה שהוגשה נגדה על ידי חברת עולם הטניס סוכנויות (1988) בע"מ, בנושא זכויות לפי הסכם הפצה בלעדי. הבקשה נדחתה.
  • ייצוג חברת הפניקס בתביעה ובצו מניעה זמני שהגיש שרון בר בקשר עם עסקה בה רכשה הפניקס 50% ממניות חברת אמ-חל תמורת כ- 60 מליון ₪. הבקשה והתביעה נדחו שתיהן.