עברית

תחומי התמחות

/

דיני בנקאות

משרד ב. לוינבוק ושות', נחשב למומחה המוביל בישראל בדיני בנקאות, והוא מייצג על בסיס קבוע את כל הבנקים המובילים בישראל, כמו גם חברות בנות של בנקים אלו, בכל תחומי דיני הבנקאות.

 

עם לקוחות המשרד נמנים – בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, בנק אגוד לישראל בע"מ (טרם מיזוגו), הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ (טרם מיזוגו), בנק יובנק בע"מ (טרם מיזוגו), בנק אוצר החייל בע"מ, בנק ערבי ישראלי בע"מ (טרם מיזוגו) ובנקים זרים בחו"ל, ביניהם – בנק לאומי usa ltd, בנק לאומי uk plc.

 

מרבית התיקים והעניינים המועברים לטיפול המשרד הם תיקים ועניינים מהותיים, לרוב בעלי אופי תקדימי ו/או עקרוני, ובהיקפים גדולים. בהיותו המשרד המוביל בישראל בתחום הבנקאות, נהנה המשרד ממומחיות בכל הנושאים וההיבטים של תחום זה, וביניהם – יחסי בנק לקוח, הלוואות ומסחר, חוזים בנקאיים, שטרות ומסמכים סחירים, אשראי דוקומנטרי, ערבויות בנקאיות, כרטיסי חיוב, שוק ההון, ביטוח בנקאי, עסקאות במטבע זר, תביעות ריבית, פשיטות רגל, מרוצי בטוחות, טפסים בנקאיים, מעילות בנקאיות, משכנתאות, קופות גמל, ניהול תיקי השקעות וסניפים בחו"ל, חובות בטיפול משפטי, ועוד. כן נותן המשרד ייעוץ שוטף לתאגידים בנקאיים שונים, לרבות חוות דעת להנהלות בכירות בסוגיות שונות.

 

הודות לשילוב בין ההיכרות הרחבה עם תחום הבנקאות והמערכת הבנקאית, לבין הניסיון הרב בניהול הליכי ליטיגציה מורכבים, צבר המשרד התמחות ייחודית בייצוג בנקים בבתי המשפט, באינספור הליכים עקרוניים ומגוונים.

 

עיסוקו האינטנסיבי של המשרד, לאורך שנים, בתחום הבנקאות, הניב גם מומחיות וידע מיוחדים, בכל הקשור לרגולציה בנקאית ולחידושים והתפתחויות בנושאים בנקאיים, וכן הקנה לו היכרות מעמיקה עם המסמכים הבנקאיים המשמשים את המערכת הבנקאית בתחומי פעילותה השונים.   

 

המשרד משמש כיועץ לתאגידים בנקאיים שונים בנושאים רגולטוריים שונים, בנושאים חוזיים שונים, ובשילוב של אלה עם אלה, במסגרת המסמכים הבנקאיים שבין בנק ללקוחותיו.

 

לזכות המשרד נזקפים תקדימים רבים ועקרוניים בתחום דיני הבנקאות, שהפכו אבני דרך והתוו כללי יסוד בעולם הבנקאות.

 

המשרד הוגדר על ידיD&B  בדירוג האיכות הראשון שלו כ"מומחה המוביל בישראל בדיני בנקאות" ומדורג מזה שנים רבות ע"י מדרגים שונים, כמשרד מוביל בתחום דיני הבנקאות בישראל.

 

בין סיפורי ההצלחה הבולטים של המשרד בתחום דיני הבנקאות, במשך עשרות שנים, שניתן להזכיר לדוגמא –

  • ייצוג בנק מזרחי טפחות בערעור, בשאלה תקדימית ועקרונית, הנוגעת לאפשרות לעקל יתרת מסגרת אשראי מאושרת ובלתי מנוצלת של לקוח בחשבון בנק. בפסק דין שניתן ביום 16.1.14 ע"י בית המשפט העליון, התקבל ערעור הבנק על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ונקבע, בפסיקה תקדימית מהותית, כי זכותו של לקוח לקבלת אשראי בחשבון הבנק שלו, אינה ניתנת לעיקול.
  • ייצוג בנק לאומי בערעור ובערעור שכנגד שהוגשו לבית המשפט העליון על פסק דינו של ביה"ד לחוזים אחידים, בעניין חוזה העו"ש שבין הבנק ללקוחותיו. בפסק דין מקיף שניתן ביום 18.2.2010 נדונו, הובהרו והוכרעו סוגיות עקרוניות ומהותיות רבות בתחום דיני הבנקאות, יחסי בנק-לקוח, דיני חוזים אחידים ועוד.
  • ייצוג הבנק הבינלאומי הראשון בהליך שהוגש על-ידי בנק ישראל בבית הדין לחוזים אחידים, לביטול או שינוי תנאים מקפחים בחוזה הלוואות המשכנתא של הבנק ובהליך הערעור של הבנק לבית המשפט העליון על פסק דינו של ביה"ד לחוזים אחידים. בהליכים הנ"ל נדונו, הובהרו והוכרעו סוגיות עקרוניות ומהותיות רבות בתחום דיני הבנקאות, יחסי מלווה-לווה, דיני ערבויות, דיני בטוחות ועוד.
  • ייצוג בנק לאומי בערעור שהוגש לבית המשפט העליון על פסק דין הדוחה  תביעה אשר הוגשה נגדו על ידי בעלי שליטה של חברת נידר חברה לבניין ולפיתוח בע"מ, במסגרתה התבקש בית המשפט, בין השאר, לחייב את הבנק בתשלום 20 מיליון ₪, ולהצהיר כי הבנק גרם לתובעים נזקים נטענים נוספים בכ – 190 מיליון ₪. ביום 6.9.15 דחה בית המשפט העליון את ערעור התובעים.
  • ייצוג בנק לאומי בבקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך 30 מיליון ₪ שהוגשה נגדו בטענה לחיוב לקוחותיו בעמלת דמי ניהול פיקדון ני"ע בתום רבעון, שלא כדין. ביום 12.6.11 ניתן פסק דין הדוחה את בקשת האישור, בין היתר, בנימוק עקרוני לפיו עמידת הבנק בחובת גילוי נאות נבחנת גם לפי הפרשנות הסבירה של תוכן הגילוי והגיונו, ונדחתה הטענה כי יש לפרש את תוכן הגילוי פרשנות לרעת הבנק המנסח. ערעור שהוגש לבית המשפט העליון על פסק הדין נדחה בפסק דין מיום 12/9/13.
  • ייצוג בנק לאומי בתביעה כספית על סך 10 מיליון ₪ שהוגשה נגדו בגין משיכת שיקים בניגוד לזכויות החתימה בחשבון. במסגרת פסה"ד שדחה את התביעה ופסק הדין של בית המשפט העליון שדחה את הערעור על פסה"ד המחוזי נדונו, בין היתר, שאלות עקרוניות הנוגעות למערכת יחסי בנק לקוח ולהשלכות התנהגות לקוח שלא מוחה בפני הבנק על ביצוע משיכות שלטענתו אינן כדין. 
  • ייצוג בנק דיסקונט בערעור בבית המשפט העליון, שהסתיים בפסק דין הסוקר באופן מקיף את ההלכות והדינים החלים על אשראים דוקומנטריים, והקובע לראשונה, הלכות עקרוניות בנושא עיקול מכתבי אשראי דוקומנטרי .
  • ייצוג בנק אגוד, בהליך בקשת רשות ערעור שהסתיים בפסק-דין תקדימי ומנחה של בית המשפט העליון, במסגרתו נקבעו לראשונה הלכות הנוגעות לסודיות וחיסיון מסמכים המוחלפים בין בנק לבין המפקח על הבנקים; וכן לאי קבילות דוחות ביקורת פנימית של בנק.