עברית

תחומי התמחות

/

כרטיסי חיוב

למשרד מומחיות מיוחדת ורבת שנים בתחום כרטיסי החיוב, על כל סוגיהם. במסגרת מומחיות זו מטפל המשרד בסוגיות רבות ושונות בתחום כרטיסי החיוב, בהיבטים שונים ומגוונים. בכלל זה, טיפל המשרד ומטפל בעריכת הסדרי הנפקה מקיפים של כרטיסי חיוב בנקאיים, לרבות הסכמים בין מנפיקים משותפים, כמו גם בעריכת הסכמים שונים בין מנפיקים לבין מחזיקי כרטיס חיוב, לרבות הסכמי תנאי ניהול כרטיס חיוב והסכמי כרטיסי מועדונים שונים, ניסוח טופסי גילוי נאות בתחום זה, ועוד. כן נותן המשרד ייעוץ שוטף וחוות דעת ללקוחות שונים בשאלות משפטיות שונות, ככלל, עקרוניות ומורכבות, בתחום כרטיסי החיוב, לרבות בשאלות רגולטוריות, שאלות מתחום הגנת הפרטיות ומאגרי מידע, עמלות ועוד.    

 

על בסיס מומחיותו בתחום כרטיסי החיוב, מצד אחד, ומומחיותו בליטיגציה, מצד שני, המשרד גם ייצג ומייצג בנקים וגופים שונים בהליכים משפטיים בנושא כרטיסי חיוב.

 

בין ההלכות בתחום זה בהן ייצג המשרד, ניתן לציין את הדוגמאות הבאות –    

  • ייצוג בנק מוביל, בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילת גביית עמלת דמי הגבלת אחריות בגין כרטיס חיוב, שלא כדין. הבקשה נדחתה. ערעור על פסק הדין בו נדחתה הבקשה נדחה על ידי בית המשפט העליון, תוך קביעת קביעות עקרוניות ביחס לחובות הגילוי של הבנק, כמו ביחס להליך הבקשה לאישור תובענות ייצוגיות עצמו.
  • ייצוג בנק מוביל וחברת כרטיסי אשראי, בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בעילת גבייה שלא כדין של עמלות בקשר עם כרטיס חיוב. הבקשה נדחתה על בסיס ההלכה בבקשה הקודמת הנזכרת לעיל, בקשר לעמלת דמי הגבלת אחריות.
  • ייצוג חברת כרטיסי אשראי, בתביעה שהוגשה נגדה, בעילת ביטול שלא כדין של הסכם הצטרפות בינה לבין בית עסק, בין היתר, בטענה שביטלה את ההסכם על בסיס שיקולים ערכיים ומוסריים שאין היא מוסמכת להפעיל. התביעה נדחתה וערעור על פסק הדין הדוחה אותה נדחה אף הוא על ידי ביהמ"ש העליון, בקובעו כי ההסכם בוטל ממניעים כלכליים לגיטימיים.    
  • ייצוג בנק מוביל, בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בעילות של אי גילוי נאות והטעייה בקשר לגביית עמלת דמי חבר בגין כרטיס חיוב. הבקשה נדחתה.