עברית

תחומי התמחות

/

תובענות ייצוגיות

למשרד התמחות מיוחדת ועיקרית בתחום התובענות הייצוגיות, והוא מייצג, באופן שוטף נתבעים בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות מהגדולות במשק. המומחיות המיוחדת של המשרד בתחום הליטיגציה האזרחית – מסחרית, בכלל, והתמחותו המיוחדת בדיני בנקאות ובשוק ההון, בפרט, בצירוף ניסיונו הרב וארוך השנים בתחום התובענות הייצוגיות, הופכים את המשרד למשרד מוביל וייחודי בתחום.

 

בין לקוחות המשרד בתחום התובענות הייצוגיות נמנים כל הבנקים המובילים בישראל, על בסיס קבוע, וכן חברות מהגדולות במשק בתחומיהן. 

 

התיקים המועברים לטיפול המשרד בתחום זה הם תיקים שמעורבות בהם שאלות עקרוניות ותקדימיות, או תיקים שהסכומים הנתבעים בהם גבוהים במיוחד.

 

כמתחייב מזהות הנתבעים המיוצגים על ידו ומאופי התיקים המועברים לטיפולו, מתפרשת התמחות המשרד בתחום זה על סוגיות מכל תחומי המשפט האזרחי מסחרי.

 

למשרד שיעור הצלחה יוצא דופן בתיקים בתחום זה ורובם המכריע של התיקים שטופלו על ידו עד היום, משך שנים, הסתיימו בזכייה לנתבעים או בהסדרי הסתלקות.

 

ניסיונו ומומחיותו של המשרד בתחום זה באים לידי ביטוי היטב, בין היתר, באינספור התיקים המגוונים שטופלו ומטופלים על ידו, משך השנים, שניתן לציין דוגמאות מהן –

 • ייצוג הבנק הבינלאומי בבקשה לאישור תובענה ייצוגית  שהוגשה נגדו ונגד בנקים נוספים, בעילה של הפרת כללי העמלות, בנוגע לעמלת טיפול באשראי ובטחונות, בטענה שהבנק גובה את העמלה גם בעת חידוש אשראי שאינו כרוך בשינוי בטחונות ו/או בהגדלת אשראי, שעה שלפי הוראות התעריפון המעוגן בכללי העמלות, אמור חידוש אשראי כזה להיות פטור מגביית העמלה. סכום התביעה הייצוגית כנגד הבנק הבינלאומי הוערך בבקשת האישור, בסך 332 מיליון ₪. בקשת האישור נדחתה ע"י בית המשפט המחוזי וערעור שהוגש על פסק דינו נדחה על ידי בית המשפט העליון.
 • ייצוג בנק איגוד, הבנק הבינלאומי, קידמה קופות גמל ויובנק ניהול קופות גמל, בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדם ונגד בנקים וגורמים נוספים, בסכום שהוערך בבקשה בסך של 233 מיליון ₪, בעילה של אי-מתן תשובות כדין לצווי עיקול המתקבלים במערכת הבנקאית באמצעות המדיה האלקטרונית, מלשכת ההוצאה לפועל. ההליך הסתיים בהסתלקות המבקשים מהתובענה במסגרת בקשה מוסכמת, שאושרה ע"י בית המשפט.
 • ייצוג בנק מזרחי בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהגיש נגדו לקוח, בשבע עילות תביעה שונות, הנשענות, בין היתר, על טענה בדבר חיוב בעמלות שונות, בסכומים גבוהים מאלה שפורסמו בתעריפון העמלות של הבנק, ו/או מהמותרים לפי דין, כביכול, על טענה בדבר גביית ריבית בגין ההלוואה, בשיעור העומד, לכאורה, בניגוד לשיעור שעליו הוסכם בהסכם ההלוואה, ועוד. סכום התביעה הייצוגית הוערך על ידי המבקש בסך של 17 מיליון ₪. לאחר הגשת התשובה מטעם הבנק, שכללה, בין היתר, מספר טענות סף, ובהמלצת בית המשפט, הסתלק המבקש מהתובענה והסתלקותו אושרה ע"י בית המשפט.
 • ייצוג חברת שמן תעשיות בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדה, בסכום שהוערך בבקשה בסך של 72 מיליון ₪ בטענה שהיא מוכרת שמן "זיתולה", תוך הפרת התקנים החלים, ומטעה את הצרכנים לחשוב שהם רוכשים שמן זית ולכן משלמים עליו מחיר גבוה ממחיר שמן רגיל, בעוד שבפועל הם רוכשים שמן שהוא ברובו המכריע שמן קנולה. לאחר שהגשה תשובה מטעם החברה, ניתנה ביום 11.4.11, החלטת בית המשפט המחוזי המאשרת, בין היתר, את הסתלקות התובע מהבקשה ואת דחיית תביעתו האישית.
 • ייצוג חברת אקסלנס השקעות בע"מ בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שסכומה בבקשה הוערך בסך של כ- 84.5 מליון ₪, אשר הוגשה נגדה ונגד חברת בת שלה (מטבעות עולם בע"מ), אשר הנפיקה על פי תשקיף אגרות חוב מובנות שגובו ב- NOTES שהונפקו על ידי בנק מקבוצתLehman Brothers . התביעה הוגשה גם נגד חברת הדירוג שדירגה את אגרות החוב, נגד נאמן ההנפקה, ונגד דירקטורים בחברת הבת של אקסלנס. משרדנו ייצג את כל הנתבעים מקבוצת אקסלנס. התובענה נשענה על הטענה, כי הנתבעים הפרו חובות כלפי מחזיקי האג"ח, בין היתר, בכך שלא יידעו אותם על זיקת בנק ליהמן לאג"ח, ובכך שלא דווח על האפשרות של כשל פירעון אגרות החוב חרף סימני אזהרה שפורסמו, כנטען, בקשר לקבוצת ליהמן. ההליך הסתיים בהסדר פשרה שאושר ע"י בית המשפט, אשר במסגרתו, בין היתר, נדחתה התביעה האישית נגד הדירקטורים, ורוב סכום הפשרה (כ- 80%), המהווה פחות מ-5% מסכום התביעה כפי שהוגשה, שולם ע"י חברת הדירוג.
 • ייצוג בנק לאומי בערעור שהוגש בבית המשפט העליון, בו אושר פסק-דינו של בית-המשפט המחוזי בתל אביב שניתן בת.א 2238/02  אשר דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד הבנק וחברת כרטיסי האשראי, ונקבע, כי עמלת דמי הגבלת אחריות, שנגבתה ממחזיקי כרטיסי האשראי, אינה סותרת את הוראות חוק כרטיסי חיוב, ועולה בקנה אחד עמו, וכי די בגילוי בהסכם בדבר קיומן של עמלות לפי תעריפון המתפרסם, ובגילוי עמלה בתעריפון המתפרסם, כדי לחייב את הלקוח. 
 • ייצוג בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל דיסקונט בבקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה עיקרית, לפיה הם מחייבים את חשבונות לקוחותיהם בעמלת הקצאת אשראי, שלא כדין, במועד מוקדם למועד הקצאת האשראי. סכום התביעה הייצוגית הוערך בבקשת האישור כנגד בנק דיסקונט, ב- 25 מיליון ₪, וכנגד בנק מרכנתיל, בסך 15 מיליון ש"ח. לאחר הגשת תשובות הבנקים, הסתלקו המבקשות מבקשתן.
 • ייצוג הוצאת ספרים מילר בע"מ ומסורה ארטסקרול בע"מ, בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגדן, בסכום שהוערך בבקשה, בכ- 70 מיליון ₪, בטענה להטעיית צרכנים בכך שבמבוא לסידורים ולמחזורי תפילה שהודפסו על ידי הנתבעות נעשה, כנטען, מצג מטעה לפיו לא יהיה צורך בדפדוף בשעת התפילה, בעוד שבפועל אין הדבר כך. ביום 16.12.10, לאחר שהוגשה תשובה מטעם החברות, ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי המאשר, בין היתר, את הסתלקות התובעים מהבקשה ואת דחיית תביעתם האישית.
 • ייצוג חברת פרטנר, בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוערכה בבקשה בסך 234 מיליון ש"ח, שהוגשה ביום 4/1/2016 ע"י לקוח שלה, בנושא חבילות תקשורת שפרטנר מעמידה לרשות לקוחותיה לשימוש בחו"ל. התובענה תלויה ועומדת.
 • ייצוג בנק לאומי בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוערכה בבקשה בסך של כ-672 מיליון ₪ שהוגשה נגדו ונגד 3 בנקים נוספים, בטענה לגביית עמלת מימוש שלא כדין, בעת מימוש אופציות מעו"ף. ביום 19.4.12 ניתן פסק דין הדוחה את בקשת האישור.
 • ייצוג בנק לאומי בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגדו בטענה לאי-השבת עמלת ערבויות בנקאיות בעת ביטולן/הקטנתן לפני מועד הפירעון. הבקשה נדחתה בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א שניתח לראשונה את השאלה, האם קיימת חובה להחזיר ללקוח חלק יחסי של עמלה הנגבית מראש לפי תקופה, כאשר השירות נפסק לפני תום המועד, וזאת בתקופה שקדמה להתקנת הוראות בנק ישראל בנושא.